Kadra

KIEROWNIK INTERNATU: Jolanta Konus

WYCHOWAWCY:

  • Ewa Dmochowska
  • Ewelina Jankuniec-Dyk
  • Marta Makarzec
  • Marek Rejch
  • Dominika Wileńska