UWAGA !!!

 WSZYSTKIE WPŁATY Z TYTUŁU POBYTU
I WYŻYWIENIA W INTERNACIE
NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku

Mickiewicza 27 , 11-500 Giżycko

Numer konta: 84 9343 0005 0013 0127 2000 0030


Opłaty za LISTOPAD 2021:

Razem: 315,00 zł.

Miesięczny koszt pobytu z wyżywieniem całodziennym – 255,00 zł.

Opłata stała – 60,00 zł.

—————————————————————————————————-

Obiady dla pracowników – 190,00 zł.

Obiady dla uczniów – 114,00 zł.

Prosimy o terminowe uiszczenie opłaty.
Zgodnie z Regulaminem Internatu, osoby zalegające z płatnością, będą usuwane z Internatu.

  • 60 zł  to opłata stała co miesiąc.
  • 15,00 zł to koszt wyżywienia jednego dnia , przemnażamy go przez ilość dni nauki w danym miesiącu.
  • W tytule opłaty wpisujemy imię i nazwisko syna/córki, adres domowy, opłata za internat za miesiąc , np. 09.2021
  • Dowód wpłaty, należy przesłać na adres mailowy internat@zseii.edu.pl lub na numer fax: 87 428 54 25

Wpłaty należy dokonywać na konto:


Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku

Mickiewicza 27 , 11-500 Giżycko

Numer konta: 84 9343 0005 0013 0127 2000 0030