Opłaty za kwiecień 2019:

Miesięczny koszt pobytu z wyżywieniem całodziennym – 207,00 zł.

Opłata stała – 45,00 zł.

Razem – 252,00 zł.

 

Obiady dla pracowników – 153,00 zł.

Obiady dla uczniów – 90,00 zł.

Wpłaty uiszczamy do 25 – go dnia poprzedzającego opłacanego miesiąca:

  • 45 zł  to opłata stała co miesiąc.
  • 11,50 zł to koszt wyżywienia jednego dnia , przemnażamy go przez ilość dni nauki w danym miesiącu.
  • W tytule opłaty wpisujemy imię i nazwisko syna/córki, adres domowy, opłata za internat za miesiąc , np. 10.2018

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Uczniowie ZSEiI

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku

Mickiewicza 27 , 11-500 Giżycko

Numer konta: 84 9343 0005 0013 0127 2000 0030


Uczniowie ZDZ:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul.Pogodna 63/1 , 15-365 Białystok

Numer konta: 36 1160 2202 0000 0000 6000 1543


Uczniowie LO 1:

I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Traugutta 1 , 11-500 Giżycko

Numer konta: 66 9343 0005 0013 0228 2000 0030


Uczniowie LO 2 wpłacają na:

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza

Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko

Numer konta: 96 9343 0005 0013 0286 2000 0030


Uczniowie ZSKŚiA wpłacają na :

Zespół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

I Dywizji T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko

Numer konta: 12 9343 0005 0013 0127 2000 0030


Uczniowie ZSZ wpłacają na:

Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

I Dywizji T. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko

Numer konta: 86 9343 0005 0013 0299 2000 0030