Opłaty za CZERWIEC 2021:

Razem: 300,00 zł.

Miesięczny koszt pobytu z wyżywieniem całodziennym – 240,00 zł.

Opłata stała – 60,00 zł.

—————————————————————————————————-

Obiady dla pracowników – 160,00 zł.

Obiady dla uczniów – 96,00 zł.

Prosimy o terminowe uiszczenie opłaty.
Zgodnie z Regulaminem Internatu, osoby zalegające z płatnością, będą usuwane z Internatu.

  • 60 zł  to opłata stała co miesiąc.
  • 15,00 zł to koszt wyżywienia jednego dnia , przemnażamy go przez ilość dni nauki w danym miesiącu.
  • W tytule opłaty wpisujemy imię i nazwisko syna/córki, adres domowy, opłata za internat za miesiąc , np. 09.2020
  • Dowód wpłaty, należy przesłać na adres mailowy internat@zseii.edu.pl lub na numer fax: 87 428 54 25

Wpłaty należy dokonywać na konto:


Uczniowie ZSEiI:

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku

Mickiewicza 27 , 11-500 Giżycko

Numer konta: 84 9343 0005 0013 0127 2000 0030


Uczniowie ZDZ:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul.Pogodna 63/1 , 15-365 Białystok

Numer konta: 36 1160 2202 0000 0000 6000 1543


Uczniowie LO 1:

I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Traugutta 1 , 11-500 Giżycko

Numer konta: 66 9343 0005 0013 0228 2000 0030


Uczniowie LO 2 :

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza

Sikorskiego 3, 11-500 Giżycko

Numer konta: 96 9343 0005 0013 0286 2000 0030


Uczniowie ZSKŚiA :

Zespół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu

I Dywizji T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko

Numer konta: 12 9343 0005 0013 0127 2000 0030


Uczniowie ZSZ:

Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

I Dywizji T. Kościuszki 16, 11-500 Giżycko

Numer konta: 86 9343 0005 0013 0299 2000 0030