Kierownik Internatu: mgr Jolanta Konus.

Wychowawcy:

  • Ewa Żemis
  • Ewelina Jankuniec-Dyk
  • Marta Makarzec
  • Anna Gałczyńska
  • Marek Rejch
  • Ewa Dmochowska