Spotkanie Zespołu Strategicznego w ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami”

Dodano: 22 czerwca 2017   przez olek

W ramach realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” w dniu 19 czerwca 2017 w siedzibie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku odbyło się  spotkanie Zespołu Strategicznego,   w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiebiorców, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,  nauczyciele ZSEiI  oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Realizatorem projektu jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych we współpracy z Zespołem Szkół Elektronicznych i Informatycznych.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor PZOSiPO Małgorzata Czopińska,  przedstawiając główne założenia projektu oraz zadania Zespołu Strategicznego. Podkreśliła ogromnę wagę Zespołu oraz szansę rozwoju  kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim, który może przynieść realizacja projektu.

Następnie Kazimierz Ambroziak – autor projektu omówił harmonogram rzeczowo-finansowy pod względem sprzętowym, jednocześnie zwracając się z prośbą do Zespołu Strategicznego o wszelkie wskazówki i pomoc w uszczegółowieniu lub propozycję szerszego opisu wyposażenia i sprzętu jaki będzie zakupiony w ramach projektu.

  

Możliwość komentowania jest wyłączona.