202 Pracownia historyczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45   PM 3m-1/2,3i-1/2,4e/s,4i-1/2 etyka
PM 1ib,1s,1e/m-1/2,1ia,2ib-1/2,2ia-1/2 etyka
PM 2e/m wos
PM 1ib historia
2 8:55- 9:40 PM 2ib wos
PM 4e/s hist. i społ
PM 2s wos
KK 4i-2/2 religia
PM 1ia historia
3 9:50-10:35 PM 1s historia
KK 1ib syst. op.
GT 2s t.na.zesp.me
KK 1ib syst. op.
AK 1e/m-1/2 dział.przeds
4 10:55-11:40 PM 2ia wos
KK 2ib-2/2 religia
GT 4m fizyka
AK 1e/m-1/2 dział.przeds
PM 1e/m historia
5 11:50-12:35 KA 1e/m zaj. wych.
MN 1ia j.polski
KK 3m hist. i społ
KK 3i hist. i społ
KK 3e/s hist. i społ
6 12:45-13:30          
7 13:35-14:20 KK 3e/s hist. i społ
KK 3m hist. i społ
KK 4m hist. i społ
   
8 14:25-15:10   PM 1ib,1s,1e/m-1/2,1ia,2ib-1/2,2ia-1/2 etyka
PM 3m-1/2,3i-1/2,4e/s,4i-1/2 etyka
   
Obowiązuje od: 24 września 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 21.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum